نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سردشت (واقع در استان آذربایجان غربی)

این فایل شامل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سردشت می باشد.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی